wypowiedzenie z pracy gotowe druki

Serwis wyszukanych haseł

Tajemnicą szczęścia jest umieć czasem przystanąć...

Temat: art 297 par 1 KK błagam o pomoc
pracodawca uznał. W momencie kiedy stawiłam się do pracy, w dniu 29.06.2010, zostało mi wręczone wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia do 30.09.2010. Zaciągnęłam opinii Inspekcji Pracy, w której to prawnik jednoznacznie stwierdził, że pracodawca nie miał prawa mnie zwolnić i kazał mi się odwołać, co też uczyniłam. Z uwagi na fakt, iż wręczone mi wypowiedzenie było nie zgodne z prawem, co potwierdził prawnik w Inspekcji Pracy i adwokat, pozostała tylko kwestia orzeczenia tego przez Sąd, w dniu 02.07.2010 roku zwiększyłam posiadany już wcześniej limit kredytowy. Operacji tej dokonałam w placówce, w której wcześniej pracowałam i w której to, zostało wręczone mi wypowiedzenie, tak więc wszyscy pracownicy dobrze znali moją sytuację, a mimo to bez żadnych problemów został mi zwiększony limit kredytowy, który tak de facto przed zakończeniem umowy zostałby spłacony. Integralną część aneksu kredytowego stanowił gotowy druk oświadczenia o dochodzie, którego nie można było w żaden sposób poprawić, a który to zawierał zdanie, że nie przebywam w okresie wypowiedzenia, co na ten moment nie było zgodne z rzeczywistością. Jednak ze względu, iż na tym druku nie można było wnosić żadnych poprawek, a bank znał moją sytuację, owy druk podpisałam. Tym samym, jak się później okazało, dałam pracodawcy możliwość zwolnienia dyscyplinarnego z art 52 2 Kodeksu Pracy, z powodu popełnienia przestępstwa oszustwa kredytowego, a następnie została zawiadomiona o tym fakcie prokuratura. Ja podpisując to oświadczenie nie miałam pojęcia, że popełniam przestępstwo, gdyż dla mnie to wypowiedzenie było bezskuteczne, poza tym moją sytuację doskonale ... wypowiedzenia umowy o pracę, to takie wypowiedzenie nie jest prawomocne do chwili wydania orzeczenia Sądu w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy toczy się wobec mnie postępowanie w prokuraturze i nie wiem...
Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=135Temat: Do Przewodniczacego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
prac legislacyjnych nad projektem ustawy zawartym w drukach nr 1224, 1224A i 2275 i że te prace legislacyjne mogą być zakończone przed końcem bieżącego roku. Jest to wiadomość bardzo ważna gdyż ... Biuro Legislacyjne Sejmu. Możliwość zakończenia prac legislacyjnych przed upływem bieżącego roku uznał również Pan Przewodniczący Józef Racki w rozmowie ze mną w dniu 4.11.2009 r. Sądzę więc, że mogę informować zainteresowane Stowarzyszenia, że ogłoszone w internecie posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie druku nr 1224 planowane na styczeń 2010 r. zostanie odpowiednio przyśpieszone. To przyśpieszenie prac legislacyjnych staje się możliwe przede wszystkim dzięki ... 1224A i 2275. Wszystkie zainteresowane strony, w tym strona rządowa, będą mogły się wypowiedzieć do poszczególnych redagowanych przepisów projektu ustawy. Istnieje szansa aby jeszcze w listopadzie br., sporządzić dla Komisji Infrastruktury ... umożliwienia zakończenia w bieżącym roku prac legislacyjnych nad tymi projektami niezbędne jest zinwentaryzowanie i zestawienie w jednolitym tekście trzech projektów ustawy zgłoszonych przez wnioskodawców (w drukach nr 1224, 1224A i 2275) ... przygotowany wspólnie przez Stowarzyszenia i wnioskodawców w odniesieniu do druków nr 1224 i 1224A, jak też według wstępnie wyrażonej zgody przez przedstawiciela wnioskodawców Pana Posła Józefa Rackiego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej, w odniesieniu do druku nr 2275. W załączonym jednolitym tekście ustawy oznaczonym roboczym numerem 1224B z dnia 10.10.2009 r. zostały wniesione i oznaczone pogrubionym drukiem wszystkie dotychczas zgłoszone propozycje rozumiane jako zmiany wnoszone do projektu w druku nr 1224. Druk nr 1224 faktycznie nie istnieje gdyż został zmieniony autopoprawką w druku 1224A. Jednak został on przyjęty jako bazowy nie dlatego, że merytorycznie jest najdalej idącym i został przyjęty jednogłośnie w pierwszym czytaniu przez wszystkie kluby parlamentarne już w dniu 4.12.2008 r. lecz przede wszystkim dlatego, że do tego druku zostały zgłoszone wszystkie ... Wszystkie te cenne uwagi i propozycje zostały uwzględnione w druku nr 1224A. Jednak znakomita część uwag dotyczyła poprzedniego druku nr 602, z którego pozostała jedynie nazwa projektu ustawy. W tym miejscu ... prawną w tym przedmiocie, odniósł się zwłaszcza do rzekomej niekonstytucyjności i rzekomych dodatkowych skutków finansowych projektu ustawy. Załączony jednolity tekst projektu ustawy uwzględnia również wszystkie propozycje zgłoszone w druku nr 2275,...
Źródło: mieszkaniazakladowe.fora.pl/a/a,17.html